Obsługa informatyczna firm – Procesy, lokalizacje i koszty

Obsługa informatyczna firm – Procesy, lokalizacje i koszty

Osbługa informatyczna firm czy i kiedy jest potrzebna?
Osbługa informatyczna firm czy jest bezpieczna usługa informatyczna?

Jeśli rozważasz to outsourcing dla swojej firmy, istnieje wiele korzyści do rozważenia. Poniżej wymieniono niektóre z nich: Procesy, Lokalizacje i Koszty. Outsourcing ma wiele zalet, ale korzyści te nie są uniwersalne. Ważne jest, aby zrozumieć plusy i minusy outsourcingu it, zanim zdecydujesz się zlecić funkcje IT w swojej firmie.

Koszty

O kosztach obsługi informatycznej firm decyduje wiele czynników. Pierwszym z nich jest położenie geograficzne zaangażowanych specjalistów. Kraje półkuli zachodniej są na ogół bardziej rozwinięte niż inne regiony, więc mają tendencję do pobierania wyższych cen. Z kolei Ameryka Łacińska, Europa Wschodnia i Azja Południowa mają tendencję do naliczania niższych cen. Ponadto na ceny wpływa wielkość firmy i złożoność rozwoju IT.

Przeciętna 50-osobowa firma wydałaby na obsługę informatyczną firm 60 tys. USD rocznie. Przekłada się to na 100 USD na użytkownika. Dodatkowe opłaty mogą dotyczyć awaryjnych wizyt na miejscu i sesji planowania strategicznych celów biznesowych. Jednak nawet po dostosowaniu do tych jednorazowych kosztów, oszczędności w stosunku do dwóch pełnoetatowych pracowników IT są znaczne. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że przyszły rozwój firmy zwiększy koszt na użytkownika.

Innym czynnikiem, który wpływa na koszty obsługi IT dla firm jest fakt, że wiele firm kończy z większą liczbą pracowników niż potrzebują. Ważne jest, aby upewnić się, że role, które są zlecane na zewnątrz, nie powielają tych z zatrzymanej organizacji. Ważne jest również, aby rozważyć, czy jednostka biznesowa może zrezygnować z usług outsourcowanych.

Chociaż istnieje kilka zalet i wad obsługi IT dla firm, proces ten może być bardzo korzystny, jeśli zostanie wykonany prawidłowo. Ponadto proces ten może pomóc firmom przekształcić pomysły w udane projekty oprogramowania. Różnica czasu może również pomóc firmom, które wymagają wsparcia klienta. Korzyści i wady każdego rodzaju outsourcingu IT różnią się, ale każdy rodzaj może pomóc firmom osiągnąć ich cele.

Obsługa IT dla firm może być kosztowna, ale może pomóc firmom zmniejszyć koszty i poprawić ich wynik finansowy. W wielu przypadkach zewnętrzna obsługa informatyczna firm może pomóc firmie w wykorzystaniu cyfrowego przywództwa i zwiększeniu zysków. Wewnętrzne zespoły IT są często przepracowane i nie mogą poświęcić czasu na inicjatywy strategiczne. Niektóre firmy wahają się przed zleceniem obsługi IT na zewnątrz, ponieważ uważają, że koszty outsourcingu będą zbyt wysokie. Jednak wielu dostawców usług IT na zewnątrz oferuje konkurencyjne plany cenowe, które dodają prawdziwą wartość biznesową.

Procesy

Proces obsługi IT dla firm polega na zatrudnieniu strony trzeciej do wykonywania określonych funkcji. Celem tego układu jest pomoc firmie w skupieniu się na swoim podstawowym produkcie lub usługach przy jednoczesnym wykorzystaniu wiedzy fachowej dostawcy zewnętrznego. Na przykład piekarnia może zlecić firmie zewnętrznej procesy pieczenia i dostawy.

Usługi outsourcingowe obejmują wiele różnych typów. Jednym z przykładów jest outsourcing procesów biznesowych (BPO). W tej metodzie zewnętrzny dostawca usług przejmuje i zarządza funkcją biznesową przy użyciu wcześniej ustalonych procedur. Ten rodzaj outsourcingu jest dalej podzielony na usługi specyficzne w pionie i poziomie.

Przedsiębiorstwa muszą mierzyć swoją wydajność. Oznacza to określenie, które funkcje powinny być zlecane na zewnątrz, a które procesy powinny pozostać we własnym zakresie. Samo gromadzenie danych nie wystarczy – trzeba również określić, jak je interpretować. Outsourcing procesów może zapewnić lepsze spostrzeżenia i raporty. Outsourcing pozwala również firmom skupić się na podstawowych funkcjach biznesowych i poprawić wyniki finansowe.

Usługi outsourcingowe zazwyczaj wiążą się z inną strukturą umowy, innym zestawem dostawców i zintegrowanym partnerstwem. Z tego powodu ważne jest, aby upewnić się, że firma zewnętrzna jest w stanie zachować poufność i prywatność danych. Ponadto, kluczowe jest zapewnienie, że dostawca jest zarządzany w sposób, który sprzyja współpracy i wspólnej odpowiedzialności. Ostatecznie, outsourcing wymaga innego zestawu procesów niż usługi wewnętrzne i nie ma jednego najlepszego rozwiązania dla każdej firmy.

Outsourcing jest ważnym procesem, który należy dokładnie rozważyć. Niezależnie od tego, czy firma chce zlecić na zewnątrz jeden, czy wiele procesów, powinna mieć listę pytań, które powinna zadać swoim potencjalnym dostawcom usług. Pytania te mogą obejmować:

Lokalizacje

Jeśli chodzi o wybór odpowiedniej lokalizacji dla outsourcingu IT dla Twojej firmy, istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę. Podczas gdy różnica stref czasowych jest najbardziej oczywistym czynnikiem, ważne jest również rozważenie klimatu. Warunki klimatyczne będą miały wpływ na możliwość komunikacji, zwłaszcza jeśli w obu lokalizacjach panują surowe zimy lub bardzo gorące lata. Dodatkowo, koszty obiektów roboczych mogą wpłynąć na koszt usług outsourcingowych.

Aby określić, czy dana lokalizacja jest idealnym miejscem dla outsourcingu IT, firmy powinny zbadać liczbę uczelni technologicznych w kraju. Należy również rozważyć liczbę zaawansowanych technologicznie branż w kraju, ponieważ może to wskazywać na obfitość wysoko wykwalifikowanych specjalistów IT. Podobnie, kraj powinien mieć stabilne środowisko polityczne.

Oprócz kosztów utrzymania, firma outsourcingowa powinna wziąć pod uwagę biegłość językową swoich pracowników. Niektóre kraje mają lepsze umiejętności językowe niż inne, więc kandydaci powinni dobrze znać język. Ponadto, powinni mieć duże zainteresowanie produktem lub usługą, a także doskonałe umiejętności komunikacyjne.

Polska to kolejna popularna lokalizacja dla obsługi IT dla firm. Średnia płaca w kraju jest porównywalna ze średnią płacą na Ukrainie i ma dużą pulę wykwalifikowanych programistów. Ponadto, Polska ma wysoki poziom edukacji i jest przyjazną dla budżetu opcją dla wielu firm. To sprawia, że jest to jedno z najlepszych miejsc dla outsourcingu na świecie.

Innym czynnikiem, który sprawia, że dany kraj jest idealnym miejscem dla outsourcingu, jest kultura. Niektóre kraje są mniej tolerancyjne dla zachodniej mentalności niż inne.

Korzyści

Outsourcing jest doskonałym sposobem na obniżenie kosztów i zwiększenie talentu ludzkiego dla firm. Zespoły outsourcingowe nie muszą się martwić o świadczenia i podatki, a firmy mogą się skupić na swoich podstawowych kompetencjach. Ponadto, zespoły outsourcingowe mogą poprawić produktywność. Na przykład, usługa hostowanego serwera wyeliminuje potrzebę zakupu nowego sprzętu lub zatrudnienia nowych pracowników. Z kolei podstawowy zespół może skupić się na bardziej krytycznych zadaniach.

Outsourcing może również zmniejszyć ryzyko. Outsourcowani specjaliści są bardziej elastyczni i dynamiczni, co sprawia, że lepiej reagują na zmieniające się możliwości i wyzwania. Organizacje często mają ograniczone zasoby i muszą przekierować je na swoją podstawową działalność. Najlepszym sposobem na optymalizację wykorzystania dostępnych zasobów jest przekazanie działań niezwiązanych z podstawową działalnością do usługi outsourcingu IT.

Wybór odpowiedniego dostawcy może być ważną decyzją. Firmy powinny dokładnie ocenić korzyści płynące z outsourcingu i koszty z tym związane. Na przykład, firmy mogą wydać do 10 procent więcej niż wynosiła pierwotna kwota kontraktu. Jest to ukryty koszt, więc musi być uwzględniony. Wybierając odpowiedniego dostawcę, firma będzie w stanie zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.

Outsourcing pomaga firmom zmniejszyć całkowity koszt utrzymania IT. Outsourcing usług IT dla firm może pomóc zmniejszyć złożoność utrzymania infrastruktury technologicznej, która jest niezbędna dla każdej firmy. Dostawcy outsourcingu usług IT dla firm mogą zająć się serwerami, kopiami zapasowymi, oprogramowaniem i nie tylko, zmniejszając w ten sposób ryzyko awarii i zapewniając optymalną produktywność. Ponadto, outsourcing może uwolnić wewnętrznych specjalistów IT do pracy nad innymi projektami.

Outsourcing pomaga również firmom rozwijać się globalnie. Firmy mogą korzystać z większej puli talentów z dowolnego miejsca na świecie. Oznacza to, że firmy mogą dotrzeć do większej liczby rynków, budować swoje możliwości w skali globalnej i rozwijać działalność przy niższych kosztach początkowych. Dodatkowo, firmy mogą zatrudnić zespół na zasadzie projektu zamiast długoterminowej umowy.

Ryzyko

Outsourcing może być korzystny dla firmy, ale nie jest pozbawiony ryzyka. Na przykład, firma może przekazać wrażliwe dane niewłaściwej osobie lub dostawca usług może nie być w stanie zapewnić wysokiej jakości usług. Dodatkowo, istnieje ryzyko, że złośliwe osoby wewnątrz firmy uzyskają dostęp do wrażliwych informacji lub sprzedadzą je stronie trzeciej. Może to narazić firmę na utratę przewagi konkurencyjnej, a jej opcje strategiczne mogą być zagrożone.

Innym ryzykiem związanym z outsourcingiem jest to, że firma straci kontrolę nad swoimi działaniami. Kiedy wewnętrzny dział rozwoju pracuje niezależnie, łatwiej jest kontrolować przepływ pracy i angażować wszystkich członków firmy. W przypadku outsourcingu, wewnętrzny dział rozwoju firmy będzie na wyciągnięcie ręki i nie będzie tak dostępny dla jej kierownictwa i zarządu.

Firma outsourcingowa może odciąć dostęp do krytycznych zasobów, systemów i technologii. Dlatego ważne jest, aby dokładnie rozważyć ryzyko związane z outsourcingiem i ustalić zasady i procedury postępowania w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów. Outsourcing naraża aktywa biznesowe na działanie osób z zewnątrz, dlatego firma powinna zwrócić uwagę na ochronę prywatności, własności intelektualnej i danych. Outsourcing może również wymagać ochrony tajemnic handlowych.

Kolejnym ryzykiem jest naruszenie danych. Naruszenie danych może narazić firmę na kary prawne, a firmy muszą upewnić się, że ich sprzedawcy przestrzegają zasad GDPR. Na przykład British Airways został ukarany grzywną w wysokości 228,00 USD za naruszenie GDPR i utratę danych prawie 500 000 klientów. Zawsze, gdy wrażliwe dane są zlecane na zewnątrz, firma jest bardziej narażona na utratę tych informacji, jeśli sprzedawca nie chroni ich odpowiednio. Outsourcing nakłada również większą odpowiedzialność na klienta i na wykonawcę. Z tego powodu firmy muszą starannie dokumentować wymagania i upewniać się, że sprzedawcy przestrzegają odpowiednich standardów bezpieczeństwa IT.

Outsourcing to mądry wybór, ale należy go wykonywać z rozwagą. Chociaż outsourcing IT ma wiele zalet, może również nieść ze sobą poważne ryzyko. Niedoświadczony personel, źle dobrane oprogramowanie i nierzetelne usługi mogą narazić firmę na niebezpieczeństwo. Na szczęście istnieją sposoby na zmniejszenie ryzyka.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

Related posts